مثال تجريبي

Pricing Plan

Simply choose the pricing plan that fits you best

Basic

Best for personal and basic needs.

$8

one-time payment

Feedback

Collect, organize, and prioritize user feedback.

Analytics

Basic analytics systems management for your websites.

Free lifetime of updates

Keep updated freely with new features.

More description here

Lorem ipsum aliquam erat volutpat – cras dapibus.

Premium

Most Popular

Best for power user and team agencies

$12

per user/mo,
billed annually

All from Basic + Premium System

Collect, organize, and prioritize your money income system

Advanced Analytics

Extra analytics and user feedback management.

Premium Support

Stay up to date with our priority support.

Beta features

Get new features earlier than others

More description here

Lorem ipsum aliquam erat volutpat – cras dapibus.

Custom

Perfect for enterprises and companies.

Everything from Premium +

The most powerful features that you need in your projects

Advanced Sign-On

Make a custom white-label login system for your sites

Free 2–years of updates

Stay up to date freely with new features.

More description here

Lorem ipsum aliquam erat volutpat – cras dapibus.

Used by 1,000+ professionals

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna.

Based on customer reviews.